برای انجام مشاوره مجازی در این صفحه ابتدا باید وارد اکانت خود شده سپس گزینه پیام جدید را انتخاب کنید

سپس زیر تیتر ارسال پیام در قسمت ( به : ) گیرنده پیام را admin وارد کنید

و پس از نوشتن موضوع و وارد کردن متن پیام برای ضمیمه کردن فایل نسخه یا عکس پزشکی گزینه choose file را انتخاب کرده و یک فایل با فرمت ( jpg یا jpeg یا zip ) را انتخاب کنید

و در آخر گزینه ارسال پیام را انتخب کنید

برای دیدن پاسخ درخواست مشاوره مجازی باید در این صفحه گزینه صندوق پیام را انتخاب کنید

در این صفحه تمام پاسخ هایی که به درخواست های شما داده شده است به صورت لیست موجود هستند

که با انتخاب هر کدام ، آن پیام با جزییات کامل در صفحه جدید نمایش داده خواهند شد

شما باید وارد شوید تا پیام خود را مشاهده کنید.
Close
*
*